Nasz program

 

Miasto kompletne - co to oznacza? 


Poniżej znajdą Państwo kilka elementów objaśniających nasze rozumienie miasta kompletnego

Miasto transparentne

Szersza informacja odnośnie zamierzeń, decyzji, konsultacji społecznych. Przejrzysty dostęp do tego, kto i w jaki sposób zarządza miastem. Zwiększenie udziału mieszkańców w tym jak ma wyglądać nasze miasto. 


Miasto zadbane 

Zadbanie o czystość w mieście poprzez zwiększenie sił roboczych oraz odpowiednie zarządzanie i weryfikację z wykonanych zadań wyznaczonych jednostek. Wprowadzenie nowoczesnego systemu śmietników.


Miasto przyjazne dla ludzi

Komunikacja minibusowa – reorganizacja siatki połączeń. Miasto 15 minutowe. Centra dla seniorów. Stworzenie deptaka na ulicy Śląskiej. Stworzenie stref wypoczynku i relaksu w mieście. 


Miasto dla biznesu

Bezpośrednia współpraca z lokalnymi firmami w kwestii tworzenia nowych miejsc pracy jak i edukacji przyszłych pracowników. Połączenie biznesu z miejskimi ośrodkami społecznymi.