Rafał Żyłka

Członek

Rafał Żyłka

Rafał to doświadczony profesjonalista, który przez wiele lat zajmował stanowiska kierownicze, zdobywając szerokie doświadczenie w zarządzaniu personelem oraz skutecznym prowadzeniu dużych i skomplikowanych projektów biznesowych. Jego determinacja i umiejętność podejmowania trafnych decyzji sprawiły, że odniósł sukcesy w wielu obszarach działalności. Pracuje w spółce Serwis GZM, gdzie zarządza zespołem działu Infrastruktury Transportowej. 

Rafał to nie tylko człowiek biznesu. Jest aktywnym społecznikiem, który oddaje część swojego czasu, aby wspierać rodziny niedostosowane społecznie oraz te, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Nie zapomina również o potrzebach zwierząt, angażując się w projekty pomocowe dla nich. Jego zaangażowanie w rozwój społeczności lokalnej jest nieocenione. 

Poza swoją pracą i działalnością społeczną, Rafał ceni najbardziej czas spędzany z żoną  
i dwiema córkami. Wszyscy uwielbiają wspólne wycieczki i niezapomniane chwile, które tworzą silne więzi rodzinne. 

Rafał wyróżnia się empatią, elokwencją oraz praktycznym podejściem do życia. Jego umiejętność słuchania i zrozumienia innych ludzi sprawia, że potrafi efektywnie komunikować się zarówno w pracy zespołowej, jak i podczas angażowania się w projekty społeczne. Jest  
to osoba, na której zawsze można polegać, zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej.